Representantskapsmøte

Innlandet Arbeiderparti avholder representantskapsmøte

18. nov, kl. 14:00 — 16:00, Gjøvik