Representant

Anne-Marte Kolbjørnshus

Anne-Marte Kolbjørnshus

Født 1987. Fra Nordre Land. Gift, to sønner, bor på Dokka. Komiteleder for opplæring og kultur og gruppeleder på fylkestinget i Oppland. Styremedlem Innlandet Arbeiderparti.