Stortingskandidat

Anders Brabrand

Anders Brabrand

Jeg er 29 år gammel og oppvokst på Lillehammer. Jeg bor på Måsåhaugen og har samboer og en datter på to år. Jeg jobber som kommunelege i Gudbrandsdalen. På fritida er jeg glad i å gå på ski, være med venner og familie og se på TV-serier.

Jeg er med i lokalpolitikken fordi jeg er opptatt av utviklingen av Lillehammerssamfunnet. Særlig er jeg opptatt av sykehustilbud, dobbeltspor og oppvekstvilkår for barna våre. Jeg mener Lillehammer er et flott sted å bo, med fantastiske fritidsmuligheter og gode oppvekstforhold. Samtidig er vi nødt til å sikre en god økonomisk utvikling med tilgang på arbeidsplasser slik at flere kan bosette seg her.

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Lillehammer fordi jeg mener vi er det partiet som best representerer vanlige innbyggere i kommunen vår. Vi er partiet som står på arbeidstakernes side, og sammen med fagbevegelsen utgjør Arbeiderpartiet en motvekt mot kapitalkreftene. Det bidrar til bedre fordeling og sikrer alle en anstendig inntekt og dermed muligheten til å leve gode liv.

Mitt favorittsted på Lillehammer er nok langrenssløypa rundt Melsjøen på vinterstid. På sommeren går vi mye tur langs tverrløypa fra Måsåhaugen og bort til Mesnaelva og Stampesletta.