Representant

Irén Carlstrøm

Født i 1967. Medlem av kommunestyret og formannskapet i Kongsvinger. Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Innlandet. Daglig leder for Finnskogen Natur & kulturpark.

Irén Carlstrøm

Jeg ønsker å bidra til at Kongsvinger skal være et godt sted å leve og bo for alle, både i byen og på tettstedene. Med visjoner, kompetanse, samarbeid og handlekraft skaper vi et lokalsamfunn der innbyggere trives, næringsliv utvikles og arbeidsplasser skapes.