Representant

Thomas Langeland Jørgensen

Thomas Langeland Jørgensen

Jeg heter Thomas og stiller som fylkestingskandidat. Til daglig jobber jeg i Norsk Vann og bor i Hamar med familien min. Jeg har en mastergrad i moderne forvaltning og har vært aktiv i mange organisasjoner som tillitsvalgt og ansatt. Jeg er opptatt av at vi spiller hverandre gode, og at Innlandet som fylke både må ha en god distriktspolitikk - men også en god bypolitikk for bykommunene våre som er i vekst. De siste fire årene har jeg vært med i hovedutvalg for kultur, og er opptatt av vår visjon om at "Innlandet er best på kultur". Innlandet er et fantastisk kulturfylke! Gode vilkår for næringslivet og gode veier og kollektivtransport er også viktige saker for meg.