Fylkestingskandidat

Tom Svellet

Tom Svellet

Medlem av kommunestyret.
Leder i Kultur-, bygde- og næringsutvalget.