Fylkestingskandidat

Minja Dzamarija

Født i 1969. Kvinnepolitisk ansvarlig og styremedlem i Kongsvinger Arbeiderparti. Seniorrådgiver i SSB.

Minja Dzamarija

Jeg vil jobbe for mer velferd i Kongsvinger. Mine hjertesaker er skole og helse/omsorg. Vi skal gi våre unge et godt lokalt utdanningstilbud, og tilby alle barn ett skolemåltid hver dag. Vi skal ha trygghet i helsevesenet med gode, verdige og fremtidsrettede offentlige tilbud i byen vår.