Fylkestingskandidat

Randi Eek Thorsen

Randi Eek Thorsen

Rettferdighet, sterke fellesskap og trua på mennesker er grunnmuren i mitt politiske engasjement. Det viktigste jeg vil bidra med som ordfører er økt fellesskapsfølelse og optimisme i bygda vår. Vi må heie på de som vil noe! Med din tillit og din stemme kan vi få til dette - sammen.