Fylkestingskandidat

Anne Karin Torp Adolfsen

Anne Karin Torp Adolfsen er kommunestyrerepresentant for Løten AP i perioden 2019-2023, hun er også sekretær i gruppestyret for Løten APs kommunestyregruppe i samme periode.

Anne Karin Torp Adolfsen

Aktive verv i valgperioden 2019-2023

Medlem av Løten kommunestyre.
Medlem av formannskapet.
Medlem av valgstyret.
Vararepresentant for Løten kommune til KS sine fylkesmøter.
Representant i regionrådet for Hamarregionen.
Vararepresentant til representantskapet i Sirkula IKS.
Vararepresentant til representantskapet i HIAS IKS.
Vararepresentant til representantskapet i Hedmark Revisjon IKS.