Fylkestingskandidat

Vemund Viken

Vemund Viken

Lektor i norsk og samfunnsfag, faglige interesser innen literacy og det fagovergripende temaet demokratisk medborgerskap. Kommunestyrerepresentant og tidligere tubaist. Hjertesaken er samferdsel.