Fylkestingskandidat

Magne Damslora

Magne Damslora

Vaktmester. 60 år
Opptatt av skole kultur og samferdsel
Gruppeleder for kommunestyregruppa