Fylkestingskandidat

Even Solhaug

Even er gårdbruker, bor i Vardal og er folkevalgt for Gjøvik Arbeiderparti. Even er opposisjonsleder og gruppeleder.

Even Solhaug

Bli bedre kjent med Even Solhaug:

Even har vært med i AUF siden 1983, og er levende opptatt av boligpolitikk, næringspolitikk og helse og omsorg. Med fartstid i kommunestyret siden 1990-tallet, er det få i Gjøvik som kjenner kommunepolitikkens irrganger bedre enn Even Solhaug. Even har samboer og en tenåring i hus.

- Hva har han å fortelle oss velgere foran valgkampen i 2019?

Jeg er stolt av det vi har fått til i Gjøvik de seneste årene”, forteller Even, og fortsetter: “Det er drivkraften min også, at vi skal bygge videre på de seirene vi har fått, det som byen, bygdene og kommunen har fått til og fortsette framgangen. Jeg er en Gjøvik-patriot, og er opptatt av at det ikke er en motsetning mellom levende utkanter og et vitalt, sterkt sentrum i kommunen. De to utfyller hverandre, og gir oss et mangfold”.

“Gjøvik har mange muligheter. Vi har et universitet i byen. Det gjør oss spesielle i den nye regionen Innlandet. Vi har et sterkt næringsliv, og vi har gode kommunale tjenester. Nå skal vi ta i bruk teknologi, menneskelig kunnskap og vår arbeidskraft og løfte kommunen i fellesskap slik at vi fortsatt er et trygt, godt sted som mange vil kalle ‘hjemme’ med stolthet.  Jobben er ikke gjort, og jeg tar meg den frihet å gjøre Niels Ødegaards slagord ‘Alltid videre’ til mitt eget. Nå er vi i ferd med virkelig å sette kommunen vår på kartet. Den jobben vil jeg fortsette”.

Even har vært gårdbruker og har drevet med melkeproduksjon siden 1989. Han er en jordnær, alminnelig og hardtarbeidende person med en sterk rettferdighetssans, og vil være en utrettelig representant for hele Gjøvik kommune som ordfører.

Rød traktor som kjører på et jorde

På gården til Even i Vardal