Fylkestingskandidat

Elin Såheim Bjørkli

Gruppeleder for kommunestyregruppa, medlem av formannskapet, komite for miljø og samfunnsutvikling og nestleder i Kongsvinger Arbeiderparti. Medlem av organisasjonsutvalget i Innlandet Arbeiderparti.

Elin Såheim Bjørkli

Bli bedre kjent med Elin Såheim Bjørkli:

Jeg vil at Kongsvinger skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å leve, bo og arbeide, for alle. Vi skal være pådrivere for vekst og utvikling i Kongsvinger og i regionen,  slik at vi får arbeidsplasser i kommunen og flere som vil bo her. Jeg vil bidra til et raust og godt samarbeidsklima i Kongsvinger og i regionen slik at vi kan møte framtidas utfordringer i fellesskap.