Fylkestingskandidat

Stian Amundsen Sønsterud

Født i 1998. Tidligere leder av Kongsvinger Ungdomsråd og medlem av elevrådet på Øvrebyen videregående skole. Har studert offentlig ledelse og administrasjon på Universitetet i Oslo

Stian Amundsen Sønsterud

Jeg er opptatt av å videreutvikle høyskolen i Kongsvinger. I tillegg ønsker jeg at de unge i Kongsvinger skal ha ett godt faglig utgangspunkt, samtidig som de har mulighet til å være medlem av et inkluderende kulturliv