Arrangementer

  • Årsmøte Innlandet Arbeiderparti

    5. mar, kl. 18:00 — 6. mar, kl. 14:00

    Innlandet Arbeiderpartis årsmøte 2021 arrangeres som digitalt møte fredag 5 mars - lørdag 6 mars.