Politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Oppland

Stortingsrepresentanter 2021-2025 > Hedmark


Fylkestinget 2023-2027

 • Jeg heter Thomas og stiller til valg som fylkesordførerkandidat for Innlandet Arbeiderparti. Jeg har vokst opp i gruve-bygda Folldal. Jeg er utdannet tømrer og bygningstekniker. Jeg har fire barn og liker mest å drive med friluftsliv og jakt når jeg skal koble ut hverdagen.

 • Medlem i hovedutvalg for samferdsel og trafikksikkerhetsutvalget, styreleder i Vang Arbeiderforening og medlem i presidentskapet Norges Forsvarsforening. Fra Stor-Elvdal, bosatt på Hamar og har to voksne barn. Utdannet innen IT og PR, jobber i Elsikkerhet Norge med ansvar for Elsikkerhetsportalen.no - hvor all informasjon om elsikkerhet samles.

 • Jeg er oppvokst og bosatt på Lillehammer med kone og tre barn. Når jeg ikke driver med politikk, er jeg kommuneoverlege for fire kommuner i Gudbrandsdalen. Jeg er opptatt av universelle velferdsordninger som gir mest mulig like muligheter for alle. Det er særlig viktig innen utdanningstilbudet. Å satse på gode oppvekstsvilkår og kompetanse hos de unge er noe av det viktigste storsamfunnet kan gjøre for å utjevne forskjeller og sikre framtidig verdiskaping.

 • Jeg stiller til kommune- og fylkestingsvalget fordi jeg fortsatt har en drøm om et samfunn med mer rettferdig fordeling, at vi sammen skal skape et samfunn med trygghet for alle, og fordi vi fortsatt må yte etter evne og få etter behov. Det er når vi er som mest sårbare vi trenger politikk tuftet på fellesskap og solidaritet.

 • Født 1981. Fra Lillehammer.

 • Ida Bårdseng

  Jeg heter Ida og stiller på fylkestingslista til Innlandet Arbeiderparti. Kjem opprinnelig fra Folldal og er veldig glad i hjembygda mi! Nå bor jeg på Hamar der jeg er musikklærerstudent, og logisk nok driver jeg mye med musikk på fritida. Tidligere har jeg hatt tillitsverv i 4H og AUF, og jeg satt i kommunestyret i Folldal i perioden 2019-2023. De sosialdemokratiske verdiene mine følger med i alt jeg gjør, og jeg blir lett engasjert. Det er vanskelig for meg å velge ut ett politisk felt jeg brenner mest for, men jeg er opptatt av at alle skal ha meningsfylte liv der de føler seg sett, hørt og inkludert.

 • Født og oppvokst på Sørskogen i Aurdal. Har hele livet vært opptatt av å utvikle gode tjenester for folk i Nord-Aurdal kommune, Valdres og Innlandet. Er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Er i tillegg gruppeterapeut. Tidligere arbeidet ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres og vært ordfører i Nord-Aurdal kommune 2011-2019. De fire siste årene vært virksomhetsleder for Familiens hus i Nord-Aurdal kommune og Fylkespolitiker for Innlandet Fylkeskommune. Vil arbeide for at kommunene skal utvikle ved det Lokalmedisinske senteret-VLMS. Frivilligsentralen og tilbudene videreutvikles sammen med satsingen på folkehelse. Våre viktigste samferdselsårer er E 16 må fullføres. Dette danner grunnlaget for næringsutvikling. Kommunen og Valdres sitt fortrinn her må synliggjøres og utvikles ytterligere. Gjennom samarbeid vil vi løse framtidens oppgaver. Gleder meg til å løse oppgaven sammen med dere velgere!

 • Jeg heter Ingrid og kommer fra Raufoss i Vestre Toten. Som 12 åring ble jeg engasjert i AUF og Arbeiderpartiet fordi jeg syntes det var så mange ting som var urettferdig, og opplevde Arbeiderpartiet som garantisten for rettferdighet. De siste 4 årene har jeg vært folkevalgt på fylkestinget i Innlandet og sittet i hovedutvalg for utdanning. Jeg er også 1.vara til stortinget for Oppland valgkrets. Jeg brenner for en god skole der alle elever får de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvem de er eller hva slags forutsetninger de har. Yrkesfag og fagarbeideren er også veldig viktig for meg og ikke minst for samfunnet.

 • Jeg heter Iselin og stiller som fylkesvaraordførerkandidat for Innlandet Arbeiderparti. Jeg er oppvokst i den vakre fjellbygda Vågå og er bosatt på Tessanden sammen med mann og to barn. Jeg er hjelpepleier med mastergrad i offentlig administrasjon. I dag arbeider jeg som prosjektleder i Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal. Det å få være med å forme framtidas Innlandet er en motivasjon for å være med i fylkespolitikken. Det er viktig at en utvikler hele Innlandet også bygdene. Sammen skaper vi eventyrlige muligheter for Innlandet!

 • Kai Adsen

  Jeg er født og oppvokst på Kongsvinger. Siden 2005 har jeg bodd i Eidskog med Kone og barn. Jeg er utdannet tømrer/bygtekniker og yrkesfaglærer. Ved siden av jobb er jeg aktiv i lokalpolitikken og sitter i kommunestyret. Siden 2019 har jeg også vert 1. vara til fylkestinget. Det som er igjen av fritid går med til familie, hus og hage. Jeg er opptatt av utjevning av forskjellene mellom by og land, og at vi skal ha gode desentraliserte tjenester i fylket. Jeg er også opptatt av at vi skal jobbe for arbeidsplasser i hele Innlandet, og for at eksisterende næringsliv skal rekruttere nye medarbeidere lokalt.

 • Jeg er 24 år, og stiller til fylkestinget i Innlandet og kommunestyret i Sør-Fron. Meldte meg inn i AUF i 2013 og har siden da hatt flere verv der. Nå er jeg kommunepartileder i Sør-Fron og har også verv i Palestinakomitèen og i Handel og Kontor (HK) der jeg er regional ungdomsleder i Innlandet. Har jobbet som fylkessekretær i AUF, selger og avisbud. Har også vært lærling. Nå har jeg fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget og er ansatt i vikariat i LO Innlandet, der jeg blant annet jobber med fagligpolitisk samarbeid. Hjertesaker for meg er et seriøst og organisert arbeidsliv der heltid er hovedregelen, en skole der alle har like muligheter til å lykkes, internasjonal solidaritet, mindre forskjeller mellom folk.

 • Jeg heter Minja, er 54 år og bor i Kongsvinger, der jeg sitter i kommunestyret og er kvinnepolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet. Jeg er også nestleder i Kongsvinger Arbeiderlag. Til daglig er jeg spesialrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk Sentralbyrå. Jeg er utdannet cand.polit. ved NTNU. Som politiker ønsker jeg å jobbe for et samfunn der alle skal kjenne tilhørighet. Mine hjertesaker er inkludering, et sterkere fellesskap, et godt utdanningstilbud og trygg oppvekst for våre barn og unge, samt en verdig og trygg eldreomsorg. Kongsvinger og kommunene i Innlandet skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo, og et godt sted å bli eldre.

 • Jeg er født, oppvokst og bor i Elverum, utdannet jurist og har jobbet som advokat. Har lang politisk erfaring, både som Ordfører i Elverum og som fylkesrådsleder i tidligere Hedmark. Jeg brenner politisk mest for næringsutvikling, og samspillet mellom næringslivet og det offentlige. Ellers er jeg veldig opptatt av kultur og idrett.

 • Randi Eek Thorsen

  Jeg er fra Gjøvik, har bodd mye av voksenlivet mitt på Lillehammer, men har landa i vakre Gran på Hadeland, der jeg har vært ordfører siden 2019. Jeg er en politisk generalist som synes det meste er viktig, men rettferdighet, sterke fellesskap og trua på mennesker er grunnmuren i mitt politiske engasjement. Mye av yrkeslivet har jeg jobbet med helse, kultur og utviklingsarbeid. Utenom politikken er familien det viktigste for meg, med mann, fem barn og bonusbarn og fem barnebarn.

 • Thor Arne Hauge

  Jeg er opprinnelig Sunnmøring, men har nå bodd på Gjøvik i 35 år. På den tida har det blitt tre perioder i kommunestyret, og en periode på fylkestinget i hovedutvalg for utdanning. Jeg er gift med Randi, har tre barn, og nå også et barnebarn. Vi må jobbe mot utenforskap og styrke frivilligheten. For å gi innbyggerne i Innlandet gode tjenester i framtida må vi bygge vi fortsatt utvikle og styrke fylkeskommunen som organisasjon.

 • Jeg heter Tom og bor på Skreia. Utdanningen min er fra politihøyskolen og forsvaret, men de siste 30 åra har jeg jobbet i idretten og organisasjonslivet. I tillegg har det blitt noen år innimellom i privat næringsliv og det offentlige. Jeg kom inn i politikken i voksen alder, og har sittet to perioder i kommunestyret på Østre Toten, og har blant annet vert utvalgsleder for kultur-, bygde- og næringsutvalget. Jeg stiller nå på gjenvalg til fylkestinget etter min første periode. Politisk brenner jeg ekstra for frivillighet, utenforskap og gode lokalsamfunn. I tillegg har jeg hatt fokus på samferdsel og næringsutvikling.

 • Tom Tvedt

  Jeg heter Tom og bor i Nord-Fron kommune. Herfra ukependler jeg til Oslo der jeg jobber som leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Jeg har vært aktiv i Arbeiderpartiet i 30 år. Jeg var ordfører i min tidligere hjemkommune Randaberg i 8 år og fylkesordfører i Rogaland. Jeg har alltid vært engasjert i idrett, både som aktiv utøver og har også vært idrettspresident. Kampen for et rettferdig samfunn der alle skal ha like muligheter til å få delta med sine evner og ressurser har vært drivkraften min gjennom hele mitt politiske arbeid.

 • Jeg bor i Trysil med mann og 2 barn og lever et aktivt liv. Har en lang yrkeskarriere i alpinbransjen og akkurat nå jobber jeg i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Jeg er i min andre periode på fylkestinget, og min tredje i kommunestyret. I tillegg til å være fylkestingskandidat er jeg også ordførerkandidat i Trysil. På fritida liker jeg å gå turer i fjellet på ski eller til fots, med eller uten hagle.


Styret

 • Lise er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i utdannings-og forskingskomiteen på Stortinget.

 • Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 2 perioder bak seg i Utdanningskomiteen, og er i nå valgt inn i sin første periode i Formannskapet i Elverum. Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og har sittet i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne". Verv i Innlandet Fylkesting: Vara til Fylkestinget i Innlandet Verv i partiet: Leder av Elverum Arbeiderparti (2020-) Valgkampleder i Elverum AP (2017-2019) Nestleder Elverum Arbeiderparti (2018-2019) Studieleder Elverum Ap (2019-2020) Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag (2020-) Styremedlem i Innlandet Arbeiderparti (2019-)

 • Nils Kristen er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

 • Jeg heter Arne, 54 år, samboer, to voksen barn og bor på Harpefoss. Er utdannet energimontør og jobber som anleggsleder i Vevig. Jobbet i 11 år som reisemontør i inn- og utlandet og har et år som FN soldat i Libanon. Utenom politikken liker jeg godt friluftsliv og har hatt flere verv innen idrett og frivillighet. Jeg er så heldig og takknemlig å få stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Har vært sosialdemokrat i hele mitt voksne liv og ble engasjert i politikken i 2009. Er opptatt av at alle skal ha det bra i kommunen vår, få den hjelpen de trenger og ikke minst være inkludert i samfunnet vårt. Jeg skal stå på hver dag for at Sør-Fron skal bli en enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i som innbygger, ansatte eller besøkende. Støtte mer opp om frivilligheten og kulturlivet og et tettere samarbeid med næringslivet. Kommunestyremedlem siden 2011, formannskap 2011-2019 og opposisjonsleder 2015-2019.

 • Even er gårdbruker, bor i Vardal og er folkevalgt for Gjøvik Arbeiderparti. Even er opposisjonsleder og gruppeleder.

 • Hilde er leder av Hamar Arbeiderparti med et hjerte for de svakeste i samfunnet. Hun vil ha et solidarisk og inkluderende Hamar, der ingen føler utrygghet eller utenforskap.

 • Jeg heter Marta og er kommunalsjef for utdanning og kultur i Vang kommune i Valdres. Tidligere har jeg blant annet jobbet i Kirkens Bymisjon, Nord-Aurdal Frivilligsentral og NRK. Jeg er glad i turer og å lese bøker, men gutta mine på 3 og 8 år er hovedinteressen. Politisk er solidariteten det viktigste og sterkeste for meg. Det gjenspeiler hele politikken vår og er det jeg holder fast ved i alt. Politikk må bygges nedenfra og opp, og nettopp derfor er distriktspolitikk noe av det mest spennende og givende jeg driver med.

 • Ordfører (f. 1969). Hjertesaker er god og trygg eldreomsorg. Gode oppvekstvilkår for de yngre. Arbeid mot utenforskap og mer inkludering. Forebyggende arbeid mot rus og psykisk uhelse. Nord-Fron skal være en god arbeids- og bokommune.

 • Jeg har alltid vært engasjert, men engasjerte meg ikke politisk før jeg ble med i AUF i starten av 2022. I dag sitter jeg i fylkesstyret med ansvar for internasjonal politikk. Mine hjertesaker er en skole for alle, lavterskeltilbud for barn og unge, og en trygg og god eldreomsorg.