Politikere

Stortingskandidater 2021 > Hedmark

Stortingskandidater 2021 > Oppland

 • Rigmor Aasrud

  Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti og fraksjonsleder i Barne- og familiekomiteen på Stortinget.

 • Rune Støstad (f. 1972) bor i Ruste og har sittet som ordfører siden 2015. Han stiller til valg for sin andre periode. Støstad er i tillegg nestleder i Innlandet Arbeiderparti, og sitter i Arbeiderpartiet sitt landsstyre. Runes tre hjertesaker er næringsutvikling, skole og helse/omsorg.

 • Ingrid Myhr

 • Jeg er 29 år gammel og oppvokst på Lillehammer. Jeg bor på Måsåhaugen og har samboer og en datter på to år. Jeg jobber som kommunelege i Gudbrandsdalen. På fritida er jeg glad i å gå på ski, være med venner og familie og se på TV-serier. Jeg er med i lokalpolitikken fordi jeg er opptatt av utviklingen av Lillehammerssamfunnet. Særlig er jeg opptatt av sykehustilbud, dobbeltspor og oppvekstvilkår for barna våre. Jeg mener Lillehammer er et flott sted å bo, med fantastiske fritidsmuligheter og gode oppvekstforhold. Samtidig er vi nødt til å sikre en god økonomisk utvikling med tilgang på arbeidsplasser slik at flere kan bosette seg her. Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Lillehammer fordi jeg mener vi er det partiet som best representerer vanlige innbyggere i kommunen vår. Vi er partiet som står på arbeidstakernes side, og sammen med fagbevegelsen utgjør Arbeiderpartiet en motvekt mot kapitalkreftene. Det bidrar til bedre fordeling og sikrer alle en anstendig inntekt og dermed muligheten til å leve gode liv. Mitt favorittsted på Lillehammer er nok langrenssløypa rundt Melsjøen på vinterstid. På sommeren går vi mye tur langs tverrløypa fra Måsåhaugen og bort til Mesnaelva og Stampesletta.

 • Født 1987. Fra Nordre Land. Gift, to sønner, bor på Dokka. Komiteleder for opplæring og kultur og gruppeleder på fylkestinget i Oppland. Styremedlem Innlandet Arbeiderparti.

 • Gry Sletta

 • Leder Østre Toten Arbeiderparti

 • Jeg er født i 1973 i Oslo, men har bodd på Fagernes mer eller mindre hele livet med unntak fra noen år i ungdomstiden. Er utdannet lastebilmekaniker og har fagbrev som tungbilsjåfør. Har jobbet i bussbransjen i flere år, blant annet som sjåfør og trafikkleder i JVB`s turbussavdeling. Nå jobber jeg som daglig leder i Norsk Rakfiskfestival. I tillegg har jeg en deltidsstilling i Nord-Aurdal Brannvesen som innsatsleder. Tilrettelegging for nyetableringer og en fortsatt satsing på reiselivsnæringen er noe av det jeg mener er viktig. Det må skapes flere arbeidsplasser i Nord-Aurdal for å gi muligheter for fortsatt vekst. Flere arbeidsplasser gir også ungdommen gode muligheter til å flytte tilbake etter utdanning. Jeg er opptatt av at Nord-Aurdal skal være et godt sted å være, om du er fastboende, hytteeier, gjennomreisende turist eller student. En fortsatt utvikling av Fagernes som kommunens og dalførets regionsenter er også noe som engasjerer meg.

 • Inger Torun Klosbøle

  Født og oppvokst på Sørskogen i Aurdal. Har hele livet vært opptatt av å utvikle gode tjenester for folk i kommunen og Valdres. Er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Er i tillegg gruppeterapi og arbeider ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres. Har de siste årene vært ordfører i Nord-Aurdal kommune. Vil arbeide for at kommunene skal utvikle tjenestene. Bygge omsorgsboliger for demente i Aurdal og ved det Lokalmedisinske senteret. Frivilligsentralen og tilbudene videreutvikles sammen med satsingen på folkehelse. Våre viktigste samferdselsårer er E 16, Fv 33 og Fv 51 må rehabiliteres og fullføres. Dette danner grunnlaget for næringsutvikling. Kommunen og Valdres sitt fortrinn her må synliggjøres og utvikles ytterligere. Gjennom samarbeid vil vi løse framtidens oppgaver. Gleder meg til å løse oppgaven sammen med dere velgere!

 • Jeg er forfatter/pensjonist/LO Sør-Gudbrandsdal, er gift, to barn og bor nord i byen i Gudbrandsdalsveien 227B. Det er viktig at de eldre og uføre, arbeidslivspolitikken og miljøet får en røst i kommunestyret, den vil jeg være. Jeg står på Arbeiderpartiets liste fordi felleskap er viktigere enn private løsninger! Mitt favorittsted er Gågata i Lillehammer Boken om «Arbeidstid, skift-, turnus og helse» gjør at jeg er ikke helt pensjonist ennå.

 • Thor Arne Hauge

Stortingsrepresentanter 2017-2021 > Oppland

 • Rigmor Aasrud

  Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti og fraksjonsleder i Barne- og familiekomiteen på Stortinget.

 • Tore Hagebakken

  Hei! Jeg har vært politisk interessert nesten så lenge jeg kan huske. Hvorfor? Er ikke politikk egentlig ganske kjedelig? Nei, absolutt ikke, mener jeg. Politikk handler om hvordan vi vi ha det - hver og en og sammen, der vi bor, i Norge og resten av verden. Jeg er opptatt av at alle får like muligheter, av rettferdighet og mener vi oppnår mest når vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Derfor er jeg med i Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært heldig å få mange interessante arbeidsoppgaver. I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland. Vi rød-grønne vant valget, fikk regjeringsmakta, Jens som statsminister og sammen har vi fått til mye. Så mye at vi fikk ny tillit i 2009. Denne stortingsperioden er jeg helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Stortinget. Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft.

Stortingsrepresentanter 2017-2021 > Hedmark


Fylkestinget


Styret

 • Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 2 perioder bak seg i Utdanningskomiteen, og er i nå valgt inn i sin første periode i Formannskapet i Elverum. Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og har sittet i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne". Verv i Innlandet Fylkesting: Vara til Fylkestinget i Innlandet Verv i partiet: Leder av Elverum Arbeiderparti (2020-) Valgkampleder i Elverum AP (2017-2019) Nestleder Elverum Arbeiderparti (2018-2019) Studieleder Elverum Ap (2019-2020) Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag (2020-) Styremedlem i Innlandet Arbeiderparti (2019-)

 • Jeg har vært engasjert i politikk hele livet og det er særlig arbeidslivspolitikk og likestilling jeg er engasjert i. Jobber som rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget og sitter i styret i Innlandet Arbeiderparti.

 • Jeg er født i 1973 i Oslo, men har bodd på Fagernes mer eller mindre hele livet med unntak fra noen år i ungdomstiden. Er utdannet lastebilmekaniker og har fagbrev som tungbilsjåfør. Har jobbet i bussbransjen i flere år, blant annet som sjåfør og trafikkleder i JVB`s turbussavdeling. Nå jobber jeg som daglig leder i Norsk Rakfiskfestival. I tillegg har jeg en deltidsstilling i Nord-Aurdal Brannvesen som innsatsleder. Tilrettelegging for nyetableringer og en fortsatt satsing på reiselivsnæringen er noe av det jeg mener er viktig. Det må skapes flere arbeidsplasser i Nord-Aurdal for å gi muligheter for fortsatt vekst. Flere arbeidsplasser gir også ungdommen gode muligheter til å flytte tilbake etter utdanning. Jeg er opptatt av at Nord-Aurdal skal være et godt sted å være, om du er fastboende, hytteeier, gjennomreisende turist eller student. En fortsatt utvikling av Fagernes som kommunens og dalførets regionsenter er også noe som engasjerer meg.

 • Roar Steinslien