Politikken vår

Nedenfor kan du lese valgprogrammet som Innlandet Arbeiderparti går til valg på for de neste fire årene. Du finner også hovedløpeseddelen vår til fylkestingsvalget, der vi presenterer hovedsakene og de øverste kandidatene våre.

Forside Innlandet Arbeiderpartis fylkesvalgprogram