Vedtak fra fylkesårsmøtet 2022

Årsmøteuttalelser og andre politiske årsmøtevedtak.

Årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 12. - 13. mars vedtok 9 uttalelser om lokale, nasjonale og internasjonale saker. I tillegg ble det gjort 6 andre politiske vedtak på årsmøtet. Uttalelsene og de øvrige vedtakene kan leses i sin helhet i dokumentet under. 

Er du enig med Innlandet Arbeiderparti om Vedtak fra fylkesårsmøtet 2022?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker