Om

Innlandet Arbeiderparti

Partikontoret

 • Fylkessekretær Innlandet AP 1.4.19 - dd. Fylkessekretær Oppland AP 2013-2019. Politisk rådgiver APs stortingsgruppe 2011-2013. Ordfører Lillehammer 1999-2011. Politisk rådgiver for landbruksminister Dag Terje Andersen i Jagland-regjeringen. Prosjektsekretær i Oppland AP 1993-1995. Fylkessekretær i Arbeiderpartiet - Oppland fra 1995. Vararepresentant Stortinget for Oppland AP 2005-2009.

 • Jeg heter Bjørn Jarle og er født i 1973, bor på Hanstad i Elverum sammen med Nina og våre tre barn: Julie, Aleksander og Kristoffer. Les mer her for å bli bedre kjent med meg.

 • Organisasjonssekretær

 • Kontorsekretær Innlandet Arbeiderparti fra 1.4.2019. Tidligere kontorsekretær i Oppland Arbeiderparti.

Styret

 • Lise er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i utdannings-og forskingskomiteen på Stortinget.

 • Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 2 perioder bak seg i Utdanningskomiteen, og er i nå valgt inn i sin første periode i Formannskapet i Elverum. Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og har sittet i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne". Verv i Innlandet Fylkesting: Vara til Fylkestinget i Innlandet Verv i partiet: Leder av Elverum Arbeiderparti (2020-) Valgkampleder i Elverum AP (2017-2019) Nestleder Elverum Arbeiderparti (2018-2019) Studieleder Elverum Ap (2019-2020) Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag (2020-) Styremedlem i Innlandet Arbeiderparti (2019-)

 • Nils Kristen er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

 • Jeg heter Arne, 54 år, samboer, to voksen barn og bor på Harpefoss. Er utdannet energimontør og jobber som anleggsleder i Vevig. Jobbet i 11 år som reisemontør i inn- og utlandet og har et år som FN soldat i Libanon. Utenom politikken liker jeg godt friluftsliv og har hatt flere verv innen idrett og frivillighet. Jeg er så heldig og takknemlig å få stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Har vært sosialdemokrat i hele mitt voksne liv og ble engasjert i politikken i 2009. Er opptatt av at alle skal ha det bra i kommunen vår, få den hjelpen de trenger og ikke minst være inkludert i samfunnet vårt. Jeg skal stå på hver dag for at Sør-Fron skal bli en enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i som innbygger, ansatte eller besøkende. Støtte mer opp om frivilligheten og kulturlivet og et tettere samarbeid med næringslivet. Kommunestyremedlem siden 2011, formannskap 2011-2019 og opposisjonsleder 2015-2019.

 • Even er gårdbruker, bor i Vardal og er folkevalgt for Gjøvik Arbeiderparti. Even er opposisjonsleder og gruppeleder.

 • Hilde er leder av Hamar Arbeiderparti med et hjerte for de svakeste i samfunnet. Hun vil ha et solidarisk og inkluderende Hamar, der ingen føler utrygghet eller utenforskap.

 • Jeg heter Marta og er kommunalsjef for utdanning og kultur i Vang kommune i Valdres. Tidligere har jeg blant annet jobbet i Kirkens Bymisjon, Nord-Aurdal Frivilligsentral og NRK. Jeg er glad i turer og å lese bøker, men gutta mine på 3 og 8 år er hovedinteressen. Politisk er solidariteten det viktigste og sterkeste for meg. Det gjenspeiler hele politikken vår og er det jeg holder fast ved i alt. Politikk må bygges nedenfra og opp, og nettopp derfor er distriktspolitikk noe av det mest spennende og givende jeg driver med.

 • Ordfører (f. 1969). Hjertesaker er god og trygg eldreomsorg. Gode oppvekstvilkår for de yngre. Arbeid mot utenforskap og mer inkludering. Forebyggende arbeid mot rus og psykisk uhelse. Nord-Fron skal være en god arbeids- og bokommune.

 • Jeg har alltid vært engasjert, men engasjerte meg ikke politisk før jeg ble med i AUF i starten av 2022. I dag sitter jeg i fylkesstyret med ansvar for internasjonal politikk. Mine hjertesaker er en skole for alle, lavterskeltilbud for barn og unge, og en trygg og god eldreomsorg.