Medarbeider

Astrid Bergum Topp

Astrid Bergum Topp

Kontorsekretær Innlandet Arbeiderparti fra 1.4.2019.
Tidligere kontorsekretær i Oppland Arbeiderparti.