Styremedlem

Magnus Stenseth

Magnus Stenseth

Bli bedre kjent med Magnus Stenseth:

Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 2.periode.
Han sitter i sin 2.periode i "Oppvekstkomiteen", og er i tillegg 3. vara til Formannskapet i Elverum.
Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og er nestleder i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne".

Verv i Hedmark Fylkesting:
Vara til Fylkestinget i Hedmark
Vara til Kontrollutvalget i Hedmark Fylkesting

Verv i partiet:
Valgkampleder i Elverum AP
Nestleder Elverum Arbeiderparti
Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag
Vara til styret i Hedmark Arbeiderparti
Medlem av Landbruksutvalget i Hedmark AP