Fylkessekretær

Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Jeg heter Bjørn Jarle og er født i 1973, bor på Hanstad i Elverum sammen med Nina og våre tre barn: Julie, Aleksander og Kristoffer. Les mer her for å bli bedre kjent med meg.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen

På sensommeren og høsten liker jeg å lete etter multer på myrene og sopp i skogene rundt Elverum. Det er mye god matsopp i våre trakter og også gode multemyrer. Selv om jeg ikke er soppsakkyndig, har jeg lang erfaring med å plukke sopp, og kan med sikkerhet kjenne igjen mer enn 200 ulike typer sopp - både spiselige, uspiselige, giftige og dødelige.

Når det ikke er soppsesong, liker jeg å ha tid til en annen hobby: Gamle mynter fra Norge, Sverige og Danmark. Det er særlig småmyntene jeg liker; slitte, gamle småskillinger som ble brukt av sliterne i samfunnet og av helt vanlige folk. Myntene forteller en historie, både om hverdagen til folk som levde på 1600-, 1700- og 1800-tallet i Skandinavia - men også mye om historien om landene våre generelt.

Og så er jeg opptatt av politikk, valg og valgresultater. Det gjelder både i Norge og i andre land. Jeg kan skryte på meg at jeg ved USAs presidentvalg i 2020 vant Hans Olav Lahlums konkurranse i å forutse riktig utfall av valget i flest mulig delstater. Jeg fikk rett utfall i 49 av de 50 statene (bommet kun på Georgia), og vant dermed konkurransen - og premien (som var en bok, forfattet av Lahlum og signert av forfatteren).

Jobben min er å være Arbeiderpartiets fylkessekretær i Innlandet. Det betyr å jobbe med de 46 kommunepartiene Arbeiderpartiet har her, med partistyret for Innlandet Ap, med fylkestingsgruppa, med partikontoret på Youngstorget, med stortingsgruppa og med folkene våre i regjeringen og regjeringsapparatet. I tillegg til å jobbe i Arbeiderpartiet, er jeg fylkestingsrepresentant. Jeg ble første gang innvalgt i Hedmark fylkesting i 2007 (de første par årene som vara) og fortsatte der til sammenslåingen med Oppland i 2019. Deretter har jeg vært valgt inn i Innlandet fylkesting, der jeg representerer Arbeiderpartiet i hovedutvalg for utdanning og tannhelse - og er partiets tannhelsepolitiske talsperson i fylkespolitikken.

I september 2023 stiller jeg ikke til valg til fylkestinget, men jeg stiller til Elverum kommunestyre. Der har jeg vært representant tidligere, i perioden 2015 - 2019 var jeg fast medlem av kommunestyret og representerte også partiet i kommunestyrekomiteen for vekst og utvikling. I årene 2015 - 2019 var jeg vararepresentant til kommunestyret.

Jeg er tillitsvalgt i LO-forbundet Handel og Kontor (HK), konkret er jeg sekretær i fagforeningen Hedmark HK som organiserer ca 3300 ansatte i varehandel, butikker og kontorer i Hedmark-delen av Innlandet. Jeg er også nestleder i bransjegruppa HK Fagbevegelse i Innlandet.

Det er viktig for meg at vi skaper et fellesskap med plass til alle, og som løfter dem som trenger det mest. Der alle kan føle en trygghet om at det er noen som stiller opp for deg når du trenger det. Det syns jeg er veldig viktig, at vi ikke er overlatt til oss selv. Og at vi stiller opp for hverandre, og ikke aksepterer at noen har det så ufattelig mye bedre enn andre - samtidig med at vi vet at veldig mange sliter med å få hverdagen til å strekke til.

Her i Elverum er det rundt 500 barn som lever i lavinntektsfamilier. De har en hverdag der de ikke kan være med der de andre ungene er. Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi de ikke har råd. Vi må skape et lokalsamfunn der ungene ikke blir spurt om de har råd til å være med, men om de har lyst til å være med.

Og det at vi stiller opp, som et sterkt fellesskap, for dem som trenger det mest Enten det er unger som sliter faglig eller sosialt på skolen, eller det er folk som ikke kan være en del av arbeidslivet eller har et begrenset sosialt liv. Det kan være en vond kroppsdel som gjør ting vanskelig. Eller noe vondt inne i kroppen, som kanskje gjør det enda vanskeligere. Jeg er opptatt av at vi bruker de mulighetene politikken gir oss, til å skape en bedre hverdag for folk som ikke er i stand til å gjøre det selv. Og særlig mener jeg at Arbeiderpartiet må fortsette arbeidet med å redusere økonomiske hindre for at folk skal få leve i frihet, og kunne gjøre det som de fleste andre kan gjøre. 

Hvis jeg kommer inn i kommunestyret er det nettopp dét jeg vil bidra med; gjennom lokalpolitikken skape den tryggheten som folk trenger for å leve gode liv.

Fakta om Bjørn Jarle

  • Født 17. mai 1973
  • Samboer med Nina
  • Tre barn: Julie, Aleksander og Kristoffer
  • Jobber som Arbeiderpartiets fylkessekretær i Innlandet
  • Er tillitsvalgt i LO-forbundet Handel og Kontor (HK) som sekretær i Hedmark HK
  • Har vært folkevalgt i fylkestinget siden 2007, tar ikke gjenvalg i september 2023
  • Stiller til Elverum kommunestyre i september 2023
  • Vil være med på å gjøre en forskjell for dem som trenger det mest, bidra til å utjevne forskjeller, bekjempe utenforskap og forsterke innsatsen overfor barn, unge, voksne og eldre som sliter i hverdagen