Representant

Tom Svellet

Tom Svellet

Jeg heter Tom og bor på Skreia. Utdanningen min er fra politihøyskolen og forsvaret, men de siste 30 åra har jeg jobbet i idretten og organisasjonslivet. I tillegg har det blitt noen år innimellom i privat næringsliv og det offentlige. Jeg kom inn i politikken i voksen alder, og har sittet to perioder i kommunestyret på Østre Toten, og har blant annet vert utvalgsleder for kultur-, bygde- og næringsutvalget. Jeg stiller nå på gjenvalg til fylkestinget etter min første periode. Politisk brenner jeg ekstra for frivillighet, utenforskap og gode lokalsamfunn. I tillegg har jeg hatt fokus på samferdsel og næringsutvikling.