Representant

Anne Karin Torp Adolfsen

Jeg stiller til kommune- og fylkestingsvalget fordi jeg fortsatt har en drøm om et samfunn med mer rettferdig fordeling, at vi sammen skal skape et samfunn med trygghet for alle, og fordi vi fortsatt må yte etter evne og få etter behov. Det er når vi er som mest sårbare vi trenger politikk tuftet på fellesskap og solidaritet.

Anne Karin Torp Adolfsen

Aktive verv i valgperioden 2019-2023

Medlem av Løten kommunestyre.Medlem av formannskapet.Medlem av valgstyret.Vararepresentant for Løten kommune til KS sine fylkesmøter.Representant i regionrådet for Hamarregionen.Vararepresentant til representantskapet i Sirkula IKS.Vararepresentant til representantskapet i HIAS IKS.Vararepresentant til representantskapet i Hedmark Revisjon IKS.