Representant

Thor Arne Hauge

Thor Arne Hauge

Jeg er opprinnelig Sunnmøring, men har nå bodd på Gjøvik i 35 år. På den tida har det blitt tre perioder i kommunestyret, og en periode på fylkestinget i hovedutvalg for utdanning. Jeg er gift med Randi, har tre barn, og nå også et barnebarn. Vi må jobbe mot utenforskap og styrke frivilligheten. For å gi innbyggerne i Innlandet gode tjenester i framtida må vi bygge vi fortsatt utvikle og styrke fylkeskommunen som organisasjon.