Representant

Tom Tvedt

Tom Tvedt

Jeg heter Tom og bor i Nord-Fron kommune. Herfra ukependler jeg til Oslo der jeg jobber som leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Jeg har vært aktiv i Arbeiderpartiet i 30 år. Jeg var ordfører i min tidligere hjemkommune Randaberg i 8 år og fylkesordfører i Rogaland. Jeg har alltid vært engasjert i idrett, både som aktiv utøver og har også vært idrettspresident.
Kampen for et rettferdig samfunn der alle skal ha like muligheter til å få delta med sine evner og ressurser har vært drivkraften min gjennom hele mitt politiske arbeid.