Representant

Inger Torun Klosbøle

Inger Torun Klosbøle

Bli bedre kjent med Inger Torun Klosbøle:

Født og oppvokst på Sørskogen i Aurdal. Har hele livet vært opptatt av å utvikle gode tjenester for folk i Nord-Aurdal kommune, Valdres og Innlandet. Er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Er i tillegg gruppeterapeut. Tidligere arbeidet ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres og vært ordfører i Nord-Aurdal kommune 2011-2019. De fire siste årene vært virksomhetsleder for Familiens hus i Nord-Aurdal kommune og Fylkespolitiker for Innlandet Fylkeskommune.
Vil arbeide for at kommunene skal utvikle ved det Lokalmedisinske senteret-VLMS. Frivilligsentralen og tilbudene videreutvikles sammen med satsingen på folkehelse. Våre viktigste samferdselsårer er E 16 må fullføres. Dette danner grunnlaget for næringsutvikling. Kommunen og Valdres sitt fortrinn her må synliggjøres og utvikles ytterligere. Gjennom samarbeid vil vi løse framtidens oppgaver. Gleder meg til å løse oppgaven sammen med dere velgere!