Medlemsansvarlig

Hilde Nyutstumoen

Hilde er leder av Hamar Arbeiderparti med et hjerte for de svakeste i samfunnet. Hun vil ha et solidarisk og inkluderende Hamar, der ingen føler utrygghet eller utenforskap.

Hilde Nyutstumoen

Bli bedre kjent med Hilde Nyutstumoen:

Hilde har et stort politisk samfunnsengasjement.  Hun er Folkehjelper og har et hjerte for de svakeste i samfunnet.  Hilde kjemper for et solidarisk og inkluderende Hamar, hvor ingen skal føle utrygghet eller utenforskap.  Politikk er lagarbeid, alle skal inviteres med.  Hilde vil være en viktig  stemme i kommunestyret for å forme framtidas Hamar.  Sammen skal vi styrke Hamars synlighet og posisjon.   

Politisk erfaring

AUF'er på 70 og 80 tallet, leder i Hamar AUF og styremedlem i AUF i Hedmark.

Medlem av Hedmark Fylkesting i periodene 1983 - 1987 og 1987 - 1991.

Hovedtillitsvalgt og Konserntillitsvalgt i KDØ/NIT og IBM.

Forbundsstyremedlem i Tele- og Dataforbundet og EL&IT Forbundet. 

Leder av EL&IT Distrikt Hedmark/Oppland.

Kommunestyremedlem i Hamar 2019 - 2023.

Leder i Hamar Arbeiderparti

Jobberfaring

Jobbet med IT gjennom hele mitt yrkesaktive liv, som blant annet utvikler, systemansvarlig, prosjektleder og testleder.

  • Systemutvikler i KDØ/NIT 1985 - 1995
  • IT-spesialist i IBM 1995 - 2009
  • Seniorrådgiver i Arbeids- og Velferdsdirektoratet 2009 - dd