Styremedlem

Anne-Marie Olstad

Anne-Marie Olstad

Ordfører (f. 1969). Hjertesaker er god og trygg eldreomsorg. Gode oppvekstvilkår for de yngre. Arbeid mot utenforskap og mer inkludering. Forebyggende arbeid mot rus og psykisk uhelse. Nord-Fron skal være en god arbeids- og bokommune.