Medarbeider

Håkon Hermansson

Håkon Hermansson

Håkon Hermansson (f.1982) er organisasjonssekretær og digitalt ansvarlig i Innlandet Arbeiderparti.