Styremedlem

Arne Bredeveien

Arne Bredeveien

Jeg heter Arne, 54 år, samboer, to voksen barn og bor på Harpefoss. Er utdannet energimontør og jobber som anleggsleder i Vevig. Jobbet i 11 år som reisemontør i inn- og utlandet og har et år som FN soldat i Libanon. Utenom politikken liker jeg godt friluftsliv og har hatt flere verv innen idrett og frivillighet. Jeg er så heldig og takknemlig å få stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Har vært sosialdemokrat i hele mitt voksne liv og ble engasjert i politikken i 2009. Er opptatt av at alle skal ha det bra i kommunen vår, få den hjelpen de trenger og ikke minst være inkludert i samfunnet vårt. Jeg skal stå på hver dag for at Sør-Fron skal bli en enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i som innbygger, ansatte eller besøkende. Støtte mer opp om frivilligheten og kulturlivet og et tettere samarbeid med næringslivet.
Kommunestyremedlem siden 2011, formannskap 2011-2019 og opposisjonsleder 2015-2019.