Årskvinnekonferanse 2023

Styringsgruppa for Kvinnenettverket avholder Årskvinnekonferanse 2023. Påmelding skjer via kommunepartiet eller AUF.

18. feb, kl. 10:00 — 16:00, Prøysenhuset, Ringsaker

RAMMEPROGRAM 

09.30 – 10.00   ANKOMST – Kaffe/te og brødskive.

10.00    ÅPNING. Møtestart 

            Kulturinnslag

v/Leder styringsgruppa Anne-Marte Kolbjørnshus

Valg av redaksjonskomite politiske saker.

10.15    POLITIKK – Innledninger med debatt etter hvert tema

10.15    Kvinner i arbeidslivet.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag innleder.

11.15    Kvinner i Iran

Fagdirektør IMDI Farahnaz Bahrami innleder.

12.30    LUNSJ

13.30    ORGANISASJON – SKOLERING

Arbeiderkvinnenes historie vs. dagens politikk.

Partisekretær Kjersti Stenseng innleder.

Spørsmål/debatt

15.00    OPPSUMMERING OG VEDTA UTTALELSER 

Innstilling fra redaksjonskomiteen

16.00    AVSLUTNING (Senest hjemreise)