Arrangementer

Programdebatt

Styringsgruppa Kvinnenettverket i Innlandet Arbeiderparti inviterer til programdebatt.

2. jun, kl. 20:00 — 21:30, Teams

Møteleder: Lise Selnes, leder styringsggruppa

Situasjon og utfordringer i kommunene, innledning v/

Ordfører Anne Hagenborg, Søndre Land

Ordfører Lillian Skjærvik, Elverum


Innspill til program for 2021.

Anette Trettebergstuen innleder.

Anette Trettbergstuen

Anette Trettebergstuen