Arrangementer

Representantskap 25. september

Representantskapsmøte avholdes på teams. Fylkestingsgruppa innkalles.

25. sep, kl. 09:00 — 11:30, Teams

Styrets forslag til saksliste:

Sak 14/21       Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 15/21       Medlemssituasjonen

Sak 16/21       Handlingsplan for fylkesveier. Behandles i fylkestinget i oktober.

                        Innledning ved gruppeleder Hans Kristian Enge

Sak 17/21       Situasjonen etter valget 2021