Arrangementer

Representantskap

Innlandet Arbeiderparti har representantskapsmøte.

28. nov, kl. 09:00 — 12:00, Teams

Styrets forslag til saksliste:

19/20   Godkjenning innkalling og saksliste.

20/20   Medlemssituasjonen.

21/20   Budsjett 2021 Innlandet fylkeskommune

22/20   Valgkamp og programarbeide. Evnt. landsmøteforslag fra fylkespartiet

23/20   Status gjennomføring årsmøte 2021

Planlegging i en fortsatt uavklart koronasituasjon for å sikre gjennomføring av årsmøte 2021.

24/20   Eventuelt.