Arrangementer

Representantskapsmøte 19 juni 2021

Innlandet Arbeiderparti har representantskapsmøte.

19. jun, kl. 09:00 — 10:30, Teams

Saksliste:

Sak 10/21         Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 11/21         Medlemssituasjonen

Sak 12/21         Orientering om aktuelle fylkeskommunale saker v/ gruppeleder Hans Kristian Enge

Sak 13/21         Valgkamp