Arrangementer

Representantskapsmøte

Innlandet Arbeiderparti har representantskapsmøte.

29. feb, kl. 10:00 — 14:00, Fylkeshuset Hamar

Styrets forslag til saksliste:

1/20     Godkjenning innkalling og saksliste

2/20     Medlemssituasjonen 

3/20     Årsregnskap

4/20     Kontorstruktur

5/20     Valg av nominasjonskomiteer stortingsvalgnominasjonen

6/20     Tema: spesialisthelsetjenesten

             - Orientering om grunnlag/status spesialisthelsetjenesten

7/20     Eventuelt