Arrangementer

Representantskapsmøte

Innlandet Arbeiderparti har representantskapsmøte.

26. sep, kl. 09:00 — 12:00, Teams

13/20   Godkjenning innkalling og saksliste.

14/20   Medlemssituasjonen.

15/20   Årsmøtesaker.

Oppfølging innkomne politiske saker årsmøte 2019.

- Innlandets gull

- Kursendring i jordbruket - mer jord i bruk

16/20  Statsbudsjett 2021.

Innledninger:

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud

Gruppeleder fylkestinget Anne-Marte Kolbjørnshus

Ordfører Knut Hvithammer

17/20   Valgkamp og programarbeide.

            Innledning ved 

            Partisekretær Kjersti Stenseng

            Leder valgkamputvalget Nils Kristen Sandtrøen

            Leder programkomiteutvalg IAP Rune Støstad

18/20   Eventuelt.