Arrangementer

Representantskapsmøte

Innlandet Arbeiderparti avholder representantskapsmøte

24. sep, kl. 09:00 — 13:00, På teams

Styrets forslag til saksliste:

Sak 10/22       Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 11/22       Medlemssituasjonen. 

Sak 12/22       Aktuelle politiske saker fra fylkestingsgruppa

Sak 13/22       Orientering om endringer i inntektssystemet.

Sak 14/22       Sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden

Sak 15/22       Valgkamp. Innledning ved partisekretær Kjersti

                         Stenseng