Representantskapsmøte

Representantskapet behandler politiske og organisatoriske saker

19. feb, kl. 18:00 — 21:00, Teams

SAKSLISTE

Styrets forslag til saksliste

Sak 1/24         Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 2/24         Medlemssituasjonen

Sak 3/24         Årsregnskap Innlandet Arbeiderparti. (innstilles i styret 12.2)

Sak 4/24         «Veien mot 2025 og 2027»

Nestleder Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre innleder

Sak 5/24         Prosess og status aktuelle saker i underutvalg nedsatt av styret

Sak 6/24         Valg av nominasjonskomiteer (innstilles i styret 12.2)