- En skandale for Innlandet

- At regjeringen stanser utbygginga av dobbeltspor for InterCity i vår region, er en skandale for Innlandet, sier Innlandet Arbeiderpartis stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

FULL STANS: Regjeringen stanser utbyggingen av dobbeltspor på Intercity gjennom Innlandet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

FULL STANS: Regjeringen stanser utbyggingen av dobbeltspor på InterCity gjennom Innlandet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Arbeiderpartiet er sinte og skuffet over den samferdselspolitiske bomben som regjeringen leverte til Stortinget i forbindelse med forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Her går regjeringen inn for full stans i InterCity-utbyggingen gjennom Innlandet, og vil heller bruke pengene på prosjekter andre steder i landet.

- Vi har en regjering som i over 6 år nå fullstendig har oversett vår region. Dobbeltspor på jernbanen hele veien fra Oslo via Hamar til Lillehammer er det største og viktigste infrastrukturprosjektet for hele regionen. Og nå stanses det altså, sier Trettebergstuen.

- Ansvarsfraskrivelse fra Høyre og Frp

Hun mener regjeringen driver politisk ansvarsfraskrivelse, og nok en gang svikter Innlandet.

- Dette går utover folk, bedrifter og arbeidsplasser i. vår region. I stedet for å gi Innlandet et løft gjennom å fullføre dobbeltsporutbygginga, blir det nå veldig mye vanskeligere å få til den veksten og utviklingen som var planlagt, sier Trettebergstuen.

Hun mener Høyre og Frp har manglet kontroll på økonomien i prosjektet. - De har ikke hatt kontroll. Det er politikken fra regjeringen som har satt oss  i denne situasjonen. Jeg er fryktelig skuffet, sier Trettebergstuen. Hun minner om at det er Frp som har hatt samferdelsministeren og finansministeren i det meste av regjeringen Solbergs levetid, og peker på at hverken Frp eller regjeringen kan fraskrive seg ansvaret for situasjonen selv om partiet nå er ute av regjering.

- Men det er nettopp det som nå skjer. Regjeringen fraskriver seg ansvaret for  gjennomføringen av et særdeles viktig jernbaneprosjekt for Innlandet, rett ut et samfunnsbyggerprosjekt. I stedet skyves oppgaven og budsjettansvaret til en uviss framtid, sier hun.

- Stort steg tilbake for hele Innlandet

Også fra næringslivet er reaksjonene sterke. NHO - som tradisjonelt står regjeringpartiene nært - deler mye av Arbeiderpartiets kritikk. Til NRK sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen at InterCity handler om mer enn skinner, stasjoner og traseer.

– Det handler om å bygge en region og ett felles bo- og arbeidsmarked. InterCity kobler Østlandet til Trøndelag og Europa, sier han.

- Det er et stort steg tilbake for hele Innlandet, sier Kristiansen til NRK.

Også bedriftsledere ved viktige bedrifter i Innlandet reagerer sterkt. – Dette kan vi ikke finne oss i, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet Richard Heiberg til NRK.

– For å realisere en omstilling til et grønnere næringsliv, kan vi ikke starte med å forsinke slike infrastrukturprosjekter, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier, også til NRK.