- Norturas anlegg på Otta må bestå

- Dette er en dramatisk løsning som vi ikke kan akseptere, sier leder i Innlandet Arbeiderparti Anita Ihle Steen og nestleder Rune Støstad. I går varslet ledelsen i Nortura at anlegget på Otta kan bli lagt ned. - Innlandet Arbeiderparti mener at Nortura Otta må videreutvikles, ikke legges ned, sier Ihle Steen og Støstad. Også Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter reagerer på nedleggingstrusselen.

anita ihle steen og rune støstad

KAMP FOR ARBBEIDSPLASSENE: Innlandet Arbeiderparti vil ta kampen for å redde de omlag 70 arbeidsplassene ved Norturas anlegg på Otta.

Det er tredje gangen på 10 år at anlegget på Otta er i spill. Siste gang var i 2014. Nå inviterer Innlandet Arbeiderparti til en bred og tverrpolitisk innsats for å berge anlegget på Otta.

Også på Stortinget reagerer Arbeiderpartiets politikere. - Nortura er landbrukets organisasjon. En viktig del av formålet er å bidra til verdiskapning i hele landet. Å legge ned anlegget vil ha motsatt effekt. Det er også svært viktig for dyrevelferden at anlegget opprettholdes, sier landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen.

- Arbeiderpartiet vil ha arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet vårt. Den sentraliseringen vi ser innenfor matproduksjon nå, er vi sterkt kritiske til. Dette er en utvikling som høyreregjeringa dessverre forsterker. Vi vil gå stikk motsatt vei og ønsker arbeidsplasser innen både jordbruk og næringsmiddelindustri i hele landet vårt, slår Sandtrøen fast.

Nortura Otta har over 70 arbeidsplasser. Nå kan viktige arbeidsplasser bli nedlagt.

- Dette er et svært dramatisk signal å sende til over 70 dyktige medarbeidere på Otta som leverer solide gode resultater. Nortura Otta er svært viktig for hele Gudbrandsdalen. sier Rune Støstad, som også er ordfører i nabokommunen Nord-Fron.

Nortura Otta leverer hvert år positive resultater med mellom flere titalls millioner kroner.

- Dette viser hvor viktig dette anlegget er. Nå gjelder det å brette opp ermene å kjempe for viktige arbeidsplasser i Gudbrandsdalen, sier Anita Ihle Steen.

Innlandet Arbeiderparti mener at ledelsen heller bør se på hvordan anlegget kan styrkes.

- Gudbrandsdalen er en av de største regionene for sau på utmarksbeite. For å styrke dyrevelferden bør ledelsen heller se på hvordan det kan utvikles en ny slaktelinje for småfe på Otta, sier Rune Støstad.