- Vil bety mye for arbeidsplasser og innbyggervekst i Elverum og Innlandet

Innlandet Arbeiderparti peker på Elverum videregående skole når de nå vurderer å etablere laboratoreutdanning i Innlandet. - Dette vil bety mye for arbeidsplasser og innbyggervekst både i Elverum og resten av Innlandet, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Lillian Skjærvik.

even aleksander hagen og per-gunnar sveen

NY UTDANNING: Arbeiderpartiet mener det er gode muligheter for laboratorieutdanning i Innlandet, og ser Elverum videregående skole som et naturlig valg. Fylkespolitikerne Even A. Hagen og Per-Gunnar Sveen (bildet) er enige med Ap-ordførerkandidat Lillian Skjærvik om at dette vil gi regionen større muligheter for vekst, utvikling og arbeidsplasser. Foto: Arbeiderpartiet

- Det er viktig for oss at våre tilbud faktisk dekker det behovet som næringslivet i Innlandet har. Derfor vil vi ta raskt initiativ etter valget for å se om det er muligheter for å få dette på plass i Innlandet, sier fylkesordførerkandidat Even A. Hagen. 

Porsgrunn er nærmeste mulighet i dag

I sommer har Arbeiderpartiets fire toppkandidater vært på rundreise i hele fylket og flere har løftet dette som tema. Curida i Elverum har tidligere lyst ut etter lærling og klarer ikke å få søkere. - Når nærmeste utdanningsløp er i Porsgrunn, er det få i vårt område som ser for seg at man kan ta fagbrev innenfor dette feltet. Det er avgjørende for oss å ha kompetanse på dette område, sier Stig Vestveit, fabrikksjef hos Curida. Bedriften har om lag 20 ansatte på laboratoriet sitt.

Vestveit forteller at de har vært i kontakt med flere i ulike bransjer som gjerne vil ha lærlinger innen faget. – Vi trenger å utdanne ungdommene for å sikre framtidig arbeidskraft, sier Vestveit.

Fylkestingskandidat Per-Gunnar Sveen legger til at også Arbeiderpartiet har fått flere hevendelser. Dette er en aktuell problemstilling for flere bransjer blant annet for de som jobber med matproduksjon og vann og avløp.

- I tillegg var dette tema da vi besøkte Mapei, som produserer ulike produkter for byggevarebransjen. Her kom dette opp som et behov. Så det er tydelig at dette er et fagområde som bedrifter i flere bransjer kan ha stor nytte av, mener Sveen.

Skjærvik: - Dette har vi ønsket oss og jobbet for

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Lillian Skjærvik i Elverum, mener et slikt utdanningstilbud er perfekt for Elverum. - Vi har ønsket oss dette, og har jobbet overfor fylkepolitikerne våre for å få dette til. Å få utdanning innen laboratoriefag vil bety mye for både arbeidsplasser og innbyggerutvikling både i Elverum og resten av Innlandet, sier hun.

Skjærvik viser til at Innlandet har store ambisjoner innen bioøkonomien, og allerede i dag har en rekke bedrifter med behov for arbeidskraft som er utdannet innenfor laboratoriefaget.

- Det er flere bedrifter i området vårt som trenger arbeidskraft i laboratorier. Og som Curida viser vil det være stor villighet fra bedriftene til å stille opp med læreplasser for å sikre at framtidas behov blir dekket, slår hun fast.

Hun er kritisk til at de som har styrt Elverum de siste åtte årene ikke har kommet med initiativ til dette. - Arbeidslivet trenger dette, ungdommen trenger dette og Elverum som lokalsamfunn trenger dette. Da må også vi som lokalpolitikere jobbe på for etableringen av utdanningsløp som både sikrer arbeidskraft til bedriftene og relevant utdanning til ungdommene i regionen vår, sier Skjærvik.

- Vil styrke Innlandets muligheter

Hagen og Sveen mener et slikt utdanningsprogram vil bidra til å styrke regionens og Innlandets muligheter innenfor nærings- og legemiddelindustri, bioøkonomi og helse.  

- Dette kan igjen bidra til flere arbeidsplasser innenfor disse næringene, og styrke de vi allerede har. Vi vet at tilgang på relevant kompetanse er en faktor når bedrifter skal etablere seg, sier Hagen.

Et utdanningsløp innen laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings– og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets kontroll på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller store krav til arbeidet i laboratorier. Det bygger videre på Vg1 Teknikk og industriell produksjon.