Fv. Svein Leirflaten, Bjørnar Skjæran, Kjersti Stenseng, Nils Kvehaugen og Dag Erik Pryhn

Bjørnar Skjæran ber Nortura stoppe nedleggelsen på Otta

Å legge ned et effektivt, innovativt slakteri på Otta er en form for sentralisering som ikke er Norturas samfunnsoppdrag verdig

Fv. Svein Leirflaten, Bjørnar Skjæran, Kjersti Stenseng, Nils Kvehaugen og Dag Erik Pryhn

Arbeiderpartiet sin nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ble møtt av bannere med «Kua mi får dere aldri» langs E6 hele veien fra Lillehammer, da de onsdag besøkte Nortura-slakteriet på Otta. Her fikk de en grundig orientering om situasjonen fra fabrikksjef Svein Leirflaten. På møtet stilte også Nils Kvehaugen, som er vararepresentant for AP i kommunestyret og ansatt på slakteriet.

Bonden og lokalpolitikeren fra Helgelandskysten, som uventet ble valgt som nestleder i Arbeiderpartiet i April, la ingen ting imellom på møtet. «Å legge ned et effektivt, innovativt slakteri i Otta, som har levert strålende resultater i 50 år, er en form for sentralisering som ikke er Norturas samfunnsoppdrag verdig. Det er uforståelig og svært umusikalsk å skulle legge ned et slakteri som er så viktig for lokalsamfunnene og landbruksnæringa i et så viktig kjerneområde for storfe. Konsernledelsen fremstår akkurat som høyreregjeringa i sin iver etter å få færre og større enheter. Jeg oppfordrer styret til å tenke seg godt om.»

Fabrikksjef Svein Leirflaten fikk ikke fullrost sine 70 ansatte nok overfor de to rikspolitikerne. Det er aktiv medvirkning fra slaktere, skjærere og pakkere på produksjonslinja som har gjort Nortura Otta til et foregangsanlegg for utviklinga av slakterinæringa i Norge. Leirflaten er opptatt av at det ikke skal være noe hemmelighetskremmeri om hva som skjer på et slakteri. Før var dette lukkede anlegg folk flest ikke fikk besøke. I dag tar Nortura Otta årlig imot 350 skoleelever fra Fron, sel og Vågå slik at disse skal få oppleve hvordan maten produseres på nært hold.

Kjersti Stenseng som bor i Nord-Fron har fulgt prosessen på Otta tett helt siden det ble kjent at Nortura vurderte å legge ned slakteriet. «Dette er den viktigste saken for alle oss som bor i Gudbrandsdalen akkurat nå, og vil medføre store negative konsekvenser for folk og lokalsamfunn. Arbeiderpartiet står helhjerta sammen med lokalbefolkning og ansatte i deres kamp for å bevare slakteriet. Vi mener Nortura må stoppe planene og vise samfunnsansvar. Arbeiderpartiet vil øke sjølforsyningsgraden og styrke grunnlaget for arbeidsplasser knytta til landbruksnæringa. Dersom Norturas slakteri på Otta legges ned, vil det målet bli vanskeligere å nå.»