Aasrud og Trettebergstuen topper Ap-listene i Innlandet

Arbeiderpartiet har avholdt nominasjonsmøter til stortingsvalget for valgkretsene Oppland og Hedmark. I Oppland er Rigmor Aasrud toppkandidat, og i Hedmark stiller Ap med Anette Trettebergstuen på topp. Rune Støstad og Ingrid Tønseth Myhr følger på de neste plassene på Oppland-lista, mens Nils Kristen Sandtrøen og Lise Selnes har andre- og tredjeplass i Hedmark.

Rigmor Aasrud og Anette Trettebergstuen

TOPPKANDIDATER: Arbeiderpartiet stiller til valg med to erfarne Ap-politikere på topp i Innlandet. Rigmor Aasrud topper Ap-lista i Oppland valgkrets, mens Anette Trettebergstuen topper i Hedmark. Foto: Arbeiderpartiet.

De to toppkandidatene er blant Arbeiderpartiets mest erfarne rikspolitikere. Rigmor Aasrud ble innvalgt på Stortinget første gang i 2009, og var statsråd i Jens Stoltenbergs regjering fra oktober 2009 til regjeringsskiftet i oktober 2013. Fra 2005 til 2009 var hun statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun har også bakgrunn fra kommunepolitikken i Innlandet; Aasrud var ordfører i Gran kommune i 10 år fra 1995 til 2005, og kommunestyrerepresentant i samme kommune helt fra 1979. 

Anette Trettebergstuen ble første gang innvalgt på Stortinget i 2005, og har representert partiet i Utenriks- og forsvarskomiteen, i Arbeids- og sosialkomiteen og i Familie- og kulturkomiteen. Trettebergstuen er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, et verv hun har hatt siden landsmøtet i 2009 valgte henne dit for første gang. Siden landsmøtet i 2019 har hun ledet Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

I Oppland har Arbeiderpartiet Rune Støstad på andreplass. Støstad er nestleder i Innlandet Arbeiderparti, og ordfører i Nord-Fron kommune. Han ble første gang valgt som ordfører i 2015, da Arbeiderpartiet fikk 47,4 % av stemmene i kommunevalget. I 2019 ble han gjenvalgt med hele 61,2 % oppslutning.

På tredjeplass i Oppland stiller Arbeiderpartiet med Ingrid Tønseth Myhr. Hun er tidligere fylkesleder for AUF i Innlandet, og før det for AUF i Oppland. Tønseth Myhr representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget i Innlandet.

I Hedmark er Nils Kristen Sandtrøen Arbeiderpartiets andrekandidat. Han ble valgt inn på Stortinget i 2015, og er Arbeiderpartiets talsperson i saker om landbrukspolitikk. Sandtrøen er en av dem som sterkest målbærer partiets sterke distriktspolitiske fornyelse, og en av dem som partiet ofte bruker i debatter mot Høyre-regjeringas privatisering og nedbygging av velferdsstaten.

På tredjeplass i Hedmark har Arbeiderpartiet den populære ordføreren i Nord-Odal, Lise Selnes. Hun fikk 55 % av stemmene da hun ble valgt første gang (i 2011). Gjenvalg i 2015 med nesten 62 % (!) av stemmene i 2015, og gjenvalgt ennå en gang i 2019. Hun er kampkandidaten i Hedmark, og ved valget neste høst er målet å øke fra de to stortingsrepresentantene partiet har nå - til tre. Det er absolutt innen rekkevidde; ved valget i 2017 var det bare drøyt 1.000 stemmer Arbeiderpartiet manglet for å få inn tre stortingsrepresentanter fra Hedmark.

Her er Arbeiderpartiets valglister i Oppland og Hedmark ved stortingsvalget i 2021.

Oppland:

1. Rigmor Aasrud, Gran
2. Rune Støstad, Nord-Fron
3. Ingrid Tønseth Myhr, Vestre Toten
4. Anders Brabrand, Lillehammer
5. Inger Torun Klosbøle, Nord-Aurdal
6. Terje Johnny Sveen, Sel
7. Anne-Marte Kolbjørnshus, Nordre Land
8. Jørund Hassel, Lillehammer
9. Gry Sletta, Lesja
10. Thor Arne Hauge, Gjøvik
11. Guri Bråthen, Østre Toten
12. Håvard Halvorsen, Nord-Aurdal

Hedmark:

1. Anette Trettebergstuen, Hamar
2. Nils Kristen Sandtrøen, Tynset
3. Lise Selnes, Nord-Odal
4. Even Eriksen. Trysil
5. Bente Irene Aaland, Elverum
6. Håvard Sagbakken Saanum, Tolga
7. Minja Tea Dzamarija, Kongsvinger
8. Geir Roger Borgedal, Ringsaker
9. Trine Lise Stårvik, Stange
10. Knut Hvithammer, Sør-Odal
11. Kamilla Thue, Eidskog
12. Nils Amund Røhne, Stange
13. Linda Døsen, Rendalen