Forslag fra Ap og Sp vedtatt: Sikrer millionstøtte til Trysil Bike Arena!

- Et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskapning i Trysil, sier Ap-politiker Inger Torunn Klosbøle i fylkestingets utvalg for næring. Hun mener vedtaket vil bidra til å styrke Trysil som helårsdestinasjon.

Millionstøtte til Trysil Bike Arena

MILLIONSTØTTE: Ap-politiker Inger Torunn Klosbøle (innfelt) foreslo millionstøtte til Trysil Bike Arena for å utvikle Trysil som helårsdestinasjon og for å skape flere arbeidsplasser i kommunen.

Klosbøle fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag om å imøtekomme søknaden fra Trysil Bike Arena 2020 med inntil 1.000.000 kroner under denne ukens møte i utvalg for næring i Innlandet fylkesting.

Ap og Sp doblet summen- Det er lagt ned et enormt stykke arbeid i Trysil. Mange helårs arbeidsplasser er opprettet. Fylkesrådmannens innstilling på 500.000 kroner virker lite i forhold til hva de i utgangspunktet søkte om. Vi ønsker å kunne imøtekomme Trysil Bike Arena med mer, sier Inger Torun Klosbøle som representerer Arbeiderpartiet i utvalg for næring .

Begrunnelsen er at prosjektet vil bidra til å sette Trysil på kartet internasjonalt, også i barmarkssesongen, og styrke regionen som reisemål. Prosjektet er også viktig for folkehelse og næringsutvikling i Trysil. Kommunens aktive rolle for å få til mer lokal verdiskapning knyttet til byggingen, bidrar også positivt til verdiskaping og sysselsetting.

Viktig arbeid for arbeidsplasser hele åretFylkeskommunen vektlegger Trysils ambisjon om å bli helårsdestinasjon. Prosjektet kan bidra til å styrke reiselivsdestinasjonen og generere arbeidsplassvekst og en bedre befolkningsutvikling. I tillegg vil dette ha en positiv effekt for nabokommuner og bidra til utvikling i regionen.

- Det er en forhistorie rundt satsingen. Trysil har gjennom flere tiår utviklet seg til en veldig populær vinterdestinasjon. Samtidig har man tidligere hatt utfordringer med befolkningsnedgang, som nå har snudd til økning, nettopp takket være økning i sommerturismen og helårs arbeidsplasser som følge av dette. Dette prosjektet viser at viktigheten av å støtte opp om helårsdestinasjoner, avslutter Klosbøle.

Foto/hovedbilde: Hans Martin Nysæter / Trysil / Flickr.com (CC BY 2.0)