Ap klart størst på ny Innlandet-fylkesmåling, øker fra forrige gallup

Arbeiderpartiet beholder posisjonen som det klart største partiet i ny fylkesmåling, og det er rødgrønt flertall for Ap, Sp og SV. - Vi er i vekst og har ambisjoner om å vokse enda mer fram mot valgdagen, sier Innlandet Aps fylkesordførerkandidat Thomas Breen, som også er velgernes førsteønske som ny fylkesordfører i følge gallupen.

Thomas Breen og Iselin Vistekleiven

KLART STØRST: Arbeiderpartiet er klart størst på ny fylkesmåling i Innlandet. - Vi skal enda høyere fram mot valgdagen, sier en optimistisk fylkesordførerkandidat Thomas Breen. her sammen med Innlandet Aps fylkesvaraordførerkandidat Iselin Vistekleiven. Foto: Marit Rolstad, Innlandet Ap.

Målingen er gjort av InFact på oppdrag fra regionavisene i Innlandet, og viser at Arbeiderpartiet har et solid forsprang på de andre partiene. Med 27,4 % oppslutning har Arbeiderpartiet sin nest beste fylkesmåling i noe sted hittil i år, kun knepent slått av Trøndelag med 27,7 % tidligere i august.

- Vi går litt fram fra tilsvarende måling for samme byrå i februar, sier Breen. Den gangen ble Arbeiderpartiet målt til 26,8 % oppslutning i Innlandet. - Samtidig er vi ikke fornøyd før vi i det minste er over 30 %, understreker fylkesordførerkandidaten.

Klart forsprang på H og Sp

Arbeiderpartiets galluptall er klart sterkere enn de to neste partiene, Høyre og Senterpartiet. Avstanden ned til Høyre er på 8,6 prosentpoeng og til Senterpartiet på 10,0 prosentpoeng. - Ved valget i 2019 var vi størst, men ikke klart størst. Den gang var det Senterpartiet som pustet oss i nakken, sier Breen.

Senterpartiet måles til 17,4 %, og er dermed 11,3 prosentpoeng bak valgresultatet i 2019. I gallupen må de se seg passert av Høyre, som til tross for en svakere framgang i Innlandet enn landstendensen skulle tilsi, oppnår 18,8 % i målingen og dermed er nest størst etter Arbeiderpartiet.

Rødgrønt flertall

Målingen viser at de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV ligger an til å ha flertall i fylkestinget i Innlandet etter valget. – Jeg er rødgrønn i mitt hjerte. Men er usikker på om Ap og Sp kan enes om en felles politisk plattform, sier Thomas Breen i en kommentar til avisa Østlendingen.

Han sikter til at Senterpartiet brøt samarbeidet med Arbeiderpartiet midtveis i perioden, og at partiet har vist manglende vilje eller evne til å tilpasse fylkeskommunens tjenester og drift til innbyggertallene og utfordringene i regionen vår.

– Sp er fast bestemt på å beholde dagens skolestruktur. Vi klarer ikke å opprettholde alle skoletilbudene. Det er det ikke nok elever til. Vi kan ikke vedta å ha flere elever, sier Breen.

– Vanskelige grep må tas for å redde økonomien og sikre gode tilbud. Derfor kan det være mer naturlig med et valgteknisk samarbeid, der det kan sikres flertall i begge retninger. Det er ingen grunn til å lage trøbbel mellom Ap og Sp der uenigheten er stor rundt ulike strukturer. I respekt for hverandre er det bedre å ha et godt sak-til-sak-samarbeid. Den forrige politiske avtalen vi hadde med Sp varte bare i halve perioden, sier Breen til Østlendingen.

Flest vil ha Ap-Breen som fylkesordfører

Målingen viser også at mange av velgerne er usikre på hvem de vil ha som fylkesordfører, men blant de som har bestemt seg er det Thomas Breen som foretrekkes av flest. Nåværende fylkesordfører Aud Hove følger på andreplass, og deretter Høyres Hanne Astrup Velure på tredje.

Breen er positivt overrasket over at han har størst tilslutning fra velgerne. – Jeg har vært partipolitisk nøytral i fire år på grunn av jobb – og det er lang tid i politikken når du er førstekandidat. I mellomtiden har Hanne og Aud vært synlige for sine partier, minner Breen om.

I følge målingen ligger Arbeiderpartiet an til å få 16 fylkestingsrepresentanter. Høyre måles til 11 og Senterpartiet til 10 representanter. Deretter måles Frp til 6 representanter, SV til 4 og partiene Rødt, MDG, Venstre og INP til 2 representanter hver. Krf og Pensjonistpartiet ligger an til én representant hver seg i det nye fylkestinget hvis valgresultatet blir som målingen indikerer.