Ap-krav: - Gi «muskler» til det grønne skiftet

- Opprett et større bioøkonomisk industrifond med tydelig grønn profil og realiser Forestia Braskereidfoss som nasjonalt pilotprosjekt i rensing av resttre til både sponplateproduksjon og i annen industri. Det er med på å gi mer foredling på norsk side, og det trenger vi nå! Sier Per Gunnar Sveen (Ap), leder av Utvalg for næring i Innlandet fylkeskommune.

Arbeiderpartiet i Innlandet vil ha et industrifond for å reise ny industri basert på skog- og treressurser

NY INDUSTRISATSING: Arbeiderpartiet i Innlandet vil ha et industrifond for å reise ny industri basert på skog- og treressurser. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Pandemiens konsekvenser for næringslivet gjør det nødvendig med krisepakker for å dempe noe på den situasjonen en god del har havnet i, mener Arbeiderpartiet i Innlandet.

- Puslete fra regjeringen

– Samtidig må vi nå legge grunnlaget for framtidas arbeidsplasser. Det må nå gis «muskler» til det grønne skiftet i Norge. Det som er kommet fra regjeringen er for puslete, noe det har vært lenge på næringsområdet fra den kanten, slår Sveen fast.

– Både utvikling, forskning og kapital og virkemiddelapparat er viktig i denne sammenheng, men jeg mener det nå må settes særlig trøkk for å få på plass et statlig bioøkonomisk fond på mange milliarder. Dette for å gi løft og fart til det grønne skiftet. Fondet bør bidra med risikoavlastning, sikre langsiktig industriutvikling og stimulere lokalt eierskap, sier Sveen.

Han understreker at bioøkonomi har utgangspunkt i både kyst og innland, - Vi snakker om blå og grønn del av bioøkonomien. For Norge er begge deler viktig, og i Innlandet er det spennende prosjekter også knyttet til fiskeoppdrett, med innlandsoppdrett av røye, sier Sveen.

- Staten må med på pilotanlegg på Braskereidfoss

- Det er imidlertid nå viktig at potensialet i den innlandsbaserte grønne del, som særlig er knyttet til ressurser fra jord og skog blir løftet fram. Industriutvikling for å gjenbruke ressurser og utvikle markeder for den såkalte sirkulasjonsøkonomien er også en viktig del av dette, fortsetter Sveen.

- Et godt eksempel på et viktig prosjekt som viser at bioøkonomi er konkret, er det Forestia på Braskereidfoss i Våler kommune i Solør har utviklet og som er klart til realisering, sier Ap-politikeren. Her ønsker Forestia å utnytte resttre til sponplateproduksjon, men også til annen industri. I den sammenheng må det investeres i renseanlegg, et pilotanlegg til godt over 200 millioner.

- De vil ta mye av dette selv, men trenger at Staten bidrar inn. Dette kan bli et viktig nasjonalt pilotanlegg. Det har klar klimaeffekt, skaper arbeidsplasser og gir verdiskaping. I tillegg er det mange spennende synergier av dette i prosjektet sirkulære Solør, påpeker Sveen.

- Det handler om mer foredling av trevirke i Norge. Her bør Statens virkemiddelapparat nå settes i stand til å bidra, avslutter Per-Gunnar Sveen.