Ap og Sp i Innlandet krever løft for jordbruket og matproduksjon

- Det må investeres mer i jordbruket i hele landet. Hele verdikjeden må sikres økt lønnsomhet, sier Per-Gunnar Sveen (Ap). Han er leder i hovedutvalget for næring i Innlandet fylke. - Den norske selvforsyningsgraden av mat må økes, og vi må sikre økt bruk av utmarkressursene, sier Merete Furuberg (Sp), medlem av samme utvalg.

Foreslår et løft for matproduksjonen

LØFT FOR MATPRODUKSJON OG JORDBRUK: Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Innlandet foreslår et løft for jordbruket og matproduksjonen, her partienes representanter i hovedutvalg for næring i Innlandet ffylkesting. F.v. Olav Røssum (Sp), Turid Backe-Viken (Ap), Inger Torun Klosbøle (Ap), Merete Furuberg (Sp), Per-Gunnar Sveen (Ap) og Leif Vingelen (Sp).

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om hva Innlandet fylkes posisjon skal være forut for årets jordbruksoppgjør, og fremmer denne uka forslag i fylkestinget der de to partiene har flertall. Forslaget vil dermed bli vedtatt.

Vil gjøre festtaler til handling

- Partiene spiller inn klare krav til årets jordbruksoppgjør, for å sikre en offensiv bioøkonomisatsing. Vi vil bidra til å omsette festtaler om bioøkonomi og det grønne skiftet til handling, for å gi bedre inntektsmuligheter og flere arbeidsplasser i hele Innlandet. Trygg mat av høy kvalitet og matvaresikkerhet er svært viktig for framtida, sier utvalgsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) på vegne av partiets representanter i hovedutvalget for næring.

De to partiene er enige om en rekke konkrete krav til årets jordbruksoppgjør. Partiene mener jordbruksoppgjøret må sikre:

- at det investeres mer i jordbruket i hele landet

- økt lønnsomhet i hele verdikjeden 

- at det etableres en jordvernplan

- økning i den norske selvforsyningsgraden av mat

- opprettelse av klimafond i landbruket

- økt bruk av utmarksressursene

- styrking av tollvernet

- at jordbruket får en inntektsutjevning i forhold til andre grupper

- at investeringsmidlene økes

- at geografisk arbeidsdeling i jordbruket legges til grunn (kanaliseringspolitikken)

- at landbrukssamvirket videreutvikles

- at markedsreguleringsverktøy gjenreises og videreutvikles

- en videreutvikling av korn- og kraftforpolitikken 

- økt bruk av lokale ressurser