Ap-ordførere i Innlandet gjør opprør mot regjeringas velferdskutt: - Nå er det nok!

En rekke Ap-ordførere i Innlandet og i landet forøvrig har fått nok av regjeringas høyrepolitikk. - Over tid har gapet mellom det kommunene har å rutte med og de oppgavene vi er pålagt blitt større og større, sier bl.a. Rune Støstad og Anita Ihle Steen (bildet). Ap-ordførerne slår alarm og sier at kuttene fra regjeringa særlig går utover folk med store behov for at fellesskapet stiller opp.

ADVARER: En rekke Ap-ordførere - her Rune Støstad fra Nord-Fron og Anita Ihle Steen fra Ringsaker - rykker nå ut og advarer om at høyrepolitikken regjeringa fører særlig går på bekostning av de svakeste i samfunnet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

ADVARER: En rekke Ap-ordførere - her Rune Støstad fra Nord-Fron og Anita Ihle Steen fra Ringsaker - rykker nå ut og advarer om at høyrepolitikken regjeringa fører særlig går på bekostning av de svakeste i samfunnet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Ap-ordførerne peker på at høyreregjeringens kutt i kommunenes økonomi særlig rammer folk med store behov for offentlige velferdstjenester. Og de mener regjeringen må slutte å fraskrive seg ansvaret for politikken de fører.

- Nå er det nok! I vår, sommer og nå i høst har vi lest og hørt fra regjering og ministere at ansvaret ligger hos kommunene alene, og de har unngått å svart på spørsmål knyttet til garantier. Senest i VG mandag 29. september kunne vi lese helseminister Høies utsagn om at kommuner som ikke klarer å få budsjettene til å gå opp, ikke har god nok økonomisk styring. Dette er en uttalelse vi ikke kan la stå uimotsagt! sier i alt 126 Ap-ordførere fra hele landet i et felles opprop som er publisert i avisa Nationen i dag.

- Regjeringa påstår at kommunene ikke evner til å prioritere, mens sannheten er at det er høyreregjeringen som ikke har prioritert kommunene og dermed grunnleggende helsetjenester. Over tid har gapet mellom det kommunene har å rutte med og de oppgavene vi er pålagt blitt større og større. Høies uttalelser vitner om en helseminister som ikke har nok innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene, sier Ap-ordførerne.

- I fjor høst fikk vi beskjeden om et kommuneopplegg som var det strammeste på 15 år, og årene før det har heller ikke vært enkle for kommunene. Generelle effektiviseringer, kutt i midler til de med de største behovene og en rekke andre kutt har rammet kommunene siden Høyre tok makta i 2013. Budsjettene for 2020 var allerede tøffe for kommunene. Så kom korona, og alt dette har gitt oss en veldig krevende situasjon, slår Ap-politikerne fast.

Fra Innlandet er det en rekke Ap-ordførere som nå protesterer. Astrid Ruste i Dovre kommune, Anita Ihle Steen i Ringsaker, Ingunn Trosholmen i Lillehammer, Arne Fossmo i Ringebu, Rune Støstad i Nord-Fron, Anne Hagenborg i Søndre Land, Kamilla Thue i Eidskog, Rune Grenberg i Grue, Vidar Eltun i Vang, Nils Amund Røhne i Stange, Lillian Skjærvik i Elverum, Knut Hvithammer i Sør-Odal, Kristin Langtjernet i Folldal, Randi Eek Thorsen i Gran, Lise Selnes i Nord-Odal og Stian Olafsen i Vestre Toten slår alle fast at de skal gjøre sin del av jobben, men regjeringa kan ikke innkalle til en samfunnsdugnad og så la vær å møte opp selv.

- I kommunene er vi pålagt etter loven å vedta budsjetter som er i balanse og er realistiske. Det er staten selv som kvalitetssikrer dette. Det finnes ingen planer om å lage budsjetter som ikke går i balanse, og når vi nå jobber på høygir for å få endene til å møtes samtidig som vi står midt i en krevende pandemi, trenger vi at regjeringa garanterer for at vi vil få dekt våre kostnader knyttet til koronapandemien. Den garantien har foreløpig ikke kommet! sier de 126 Ap-ordførerne.

- Det er vi kommunene som selv har tatt størsteparten av både arbeidet og regningen for stengte skoler og barnehager, trygge sykehjem og hjemmetjeneste, økt kapasitet på legevaktene, feberpatruljer, testing, smittesporing og innkjøp av smittevernutstyr. Det er våre barn i barnehagene, elevene på skolene og eldre på sykehjemmene som rammes av regjeringens manglende satsning på kommuneøkonomi, og vi er lei av at regjeringen og ministeren, gang på gang, ikke kan møte oss på dette, skriver ordførerne.

- Regjeringen burde gi ekstra økonomiske muskler til kommunene slik at vi kan fremskynde investeringer, hjelpe utsatte næringer og ikke minst forberede oss for nye bølger av pandemien. Å møte pandemien har vært, og skal være, et viktig samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og innbyggere. Vi må sammen ta ansvar for å sikre gode løsninger for alle, og det gjøres ikke ved å komme med usaklige og uriktige beskyldninger mot kommunene, fastslår Ap-ordførerne i oppropet.

Ap-ordførerne er fornøyde med Arbeiderpartiets innsats på Stortinget for å få politikken dreid i riktig retning.

- Vi er glade for at Arbeiderpartiet har talt vår sak på Stortinget. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at kommunene skal få dekt sine utgifter knyttet til pandemien. Arbeiderpartiet foreslo 6 milliarder kroner mer til kommunene, som hadde gitt oss en viktig trygghet. Nå må regjeringa lytte til Kommune-Norge og opposisjonen på Stortinget. Det handler rett og slett om folks hverdager! sier Ap-ordførerne.

- La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på. Men, vi trenger en garanti for å sørge for at staten tar sitt ansvar og sikrer økonomien i dette. Nå trenges det mer enn før at vi drar i samme retning! 

- Vi er stolte av hvordan våre mange dyktige ansatte i kommunene, næringslivet og innbyggerne i våre kommuner har håndtert krisen vi står i. Nå må regjeringa komme på banen!